INTEGRITETSPOLICY

Denna policy anger vår policy för den enskildes privatliv. Vi tar din integritet på allvar och information kommer att användas i enlighet med svensk lag och förordning om dataskydd (i denna policy kallad "Dataskyddskrav"). Detta sekretessmeddelande syftar till att ge dig information om hur vi samlar och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats, inklusive alla uppgifter du kan ge via denna webbplats när du beställer eller på annat sätt kommunicerar med oss. Eko Bygghandel Öresund kan ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera denna sida. Du bör kolla denna sida från tid till annan för att se till att du är nöjd med någon förändringar. Denna policy gäller från och med den 25 december 2018.

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet uppgifter om barn om inte en förälder eller vårdnadshavare har samtyckt för barnets räkning. Om du är under 18 år borde du begära att din förälder eller vårdnadshavare ger sitt samtycke. Det är viktigt att du läser detta sekretessmeddelande tillsammans med andra sekretessmeddelanden eller rättvisa meddelande om behandling som vi kan ge vid särskilda tillfällen när vi samlar eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina data . Detta sekretessmeddelande kompletterar de andra meddelandena och är inte avsett att överstyra dem.

1. Datakontroller

 • 1.1. Eko Bygghandel Öresund AB, registrerad i Sverige under företagets nummer 559169-8864 är registeransvarig och ansvarig för dina personuppgifter. Vårt säte är Sadelgatan 9, 213 77 Malmö.
 • 1.2. Om du har några frågor om detta integritetspolicy, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. E-postadress: Postadress: Sadelgatan 9, SE-213 77 Malmö, Sverige; Telefon: +46 (0) 40 450 560.
 • 1.3. Du har rätt att när som helst göra klagomål till Datainspektionen, den svenska tillsynsmyndigheten för dataskyddsproblem (www.datainspektionen.se). Vi uppskattar dock chansen att ta itu med dina problem innan du närmar dig Datainspektionen, så var god kontakta oss i första hand.
 • 1.4. Det är viktigt att personuppgifter vi håller om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under ditt förhållande med oss.

2. Ditt samtycke

Din användning av denna webbplats innebär ditt samtycke till att vi samlar in och använder personuppgifter om dig enligt nedan i enlighet med detta policyutlåtande. Skulle vi välja att ändra dessa villkor av någon anledning kommer ändringarna att läggas ut här så att du alltid hålls informerad om insamling och användning av din personliga information, och när vi avslöjar det.

3. Datasäkerhet

 • 3.1. Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter misslyckas, används eller öppnas på otillåtet sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett företag behöver veta. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt.
 • 3.2. Vi har infört förfaranden för att hantera eventuella misstänkta brott mot personuppgifter och meddelar dig och eventuell tillämplig reglerare om ett brott där vi är lagligen skyldiga att göra det.

4. De uppgifter vi samlar om dig

Personuppgifter betyder all information om en person från vilken den personen kan identifieras. Vi får samla, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat tillsammans följer:

 • 4.1. Identitetsdata inkluderar förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön;
 • 4.2. Kontaktuppgifter inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer;
 • 4.3. Finansiella uppgifter inkluderar bankkonton och betalningskortuppgifter, dock notera att vi inte lagrar betalkortinformationen;
 • 4.4. Transaktionsdata innehåller detaljer om betalningar till och från dig och andra detaljer om tjänster du har köpt från oss;
 • 4.5. Tekniska data inkluderar internetprotokoll (IP) -adress, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszoninställning och -plats, plug-intyper för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats;
 • 4.6. Profildata inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller order gjorda av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkäter svar;
 • 4.7. Användningsdata innehåller information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster;
 • 4.8. Marknadsföring och kommunikationsdata inkluderar dina preferenser när du mottar marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

5. Hur samlar vi in personlig information om dig och hur används den?

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive genom:

 • 5.1. Direkta interaktioner. Du kan ge oss din identitet, kontakt och finansiell information genom att fylla i formulär eller genom att svara med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter du anger när du:
 • 5.1.1. fråga om eller begära att beställa våra produkter eller tjänster;
 • 5.1.2. skapa ett konto på vår hemsida;
 • 5.1.3. prenumerera på någon tjänst eller publikationer;
 • 5.1.4. begära att information om oss eller våra produkter och tjänster skickas till dig
 • 5.1.5. delta i en tävling, kampanj eller undersökning eller
 • 5.1.6. ge oss lite feedback.
 • 5.2. Automatiserad teknik eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfning och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies och annan liknande teknik. Vi kan också få teknisk information om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies.
 • 5.3. Tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan få personuppgifter om dig:
 • 5.3.1. Tekniska data från följande parter som är baserade inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):
 • 5.3.1.1. analytikeleverantörer som Google;
 • 5.3.1.2. reklam nätverk; och
 • 5.3.1.3. sök information leverantörer;
 • 5.3.2. Kontakt, Finansiell och Transaktionsdata från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster;
 • 5.3.3. Identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare eller aggregat;
 • 5.3.4. Identitets- och kontaktuppgifter från allmänt tillgängliga källor.

6. Hur använder vi dina personuppgifter

 • 6.1. Vi använder endast dina personuppgifter när dataskyliskrav gör det möjligt för oss. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:
 • 6.1.1. där vi måste utföra Avtalet vi ska gå in eller ha gått med dig;
 • 6.1.2. där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte strider mot dessa intressen;
 • 6.1.3. där vi måste följa en laglig eller lagstadgad skyldighet.
 • 6.2. Vanligtvis litar vi inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter annat än i samband med att skicka direktmelielanden från tredje part till dig via e-post eller textmelielande. Du har rätt att återkalla samtycke till marknadsföring när som helst genom att kontakta oss.

7. Syfte för vilka vi ska använda dina personuppgifter

 • 7.1. Vi får använda dina personuppgifter till:
 • 7.1.1. skapa en order för produkter eller tjänster;
 • 7.1.2. bearbeta din beställning, inklusive hantering av betalningar
 • 7.1.3. hantera vårt förhållande med dig som kommer att innehålla:
 • 7.1.3.1. melielar dig om ändringar i våra villkor eller sekretesspolicy
 • 7.1.3.2. frågar dig om att lämna en recension eller undersöka
 • 7.1.4. göra det möjligt för dig att delta i en tävling eller slutföra en undersökning;
 • 7.1.5. administrera och skylia vår verksamhet och denna webbplats;
 • 7.1.6. leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av den annonsering vi tjänar till dig;
 • 7.1.7. använd dataanalys för att förbättra vår hemsida, produkter / tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter;
 • 7.1.8. gör förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig.
 • 7.2. Vi kan tillhandahålla aggregerad statistik om försäljning, kunder, trafikmönster och information till tredje part, men den här statistiken innehåller inte någon information som identifierar dig.
 • 7.3. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på det specifika syftet med vilket vi använder dina data.

8. Marknadsföring

Vi strävar efter att ge dig val om vissa personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam.

9. Erbjudanden från oss

 • 9.1. Vi kan använda din identitet, kontakt, teknisk, användnings- och profildata för att bilda en syn på vad vi tycker du kanske vill eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Så här bestämmer vi vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar denna marknadsföring).
 • 9.2. Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss och inte valt att ta emot den marknadsföringen.

10. Tredjeparts marknadsföring

Vi kommer att få ditt uttryckliga opt-in-samtycke innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för marknadsföring.

11. Val ut

 • 11.1. Du kan fråga oss eller tredje part om att sluta skicka dig marknadsföringsmelielanden när som helst genom att logga in på webbplatsen och kolla eller avmarkera relevanta rutor för att justera dina marknadsföringsinställningar eller genom att följa bortkopplingslänkarna på alla marknadsföringsmelielanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss när som helst.
 • 11.2. Om du avstår från att ta emot dessa marknadsföringsmelielanden gäller det inte personuppgifter som lämnats till oss som ett resultat av a serviceköp eller andra transaktioner.

12. Ändring av syfte

 • 12.1. Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlat in det, om vi inte rimligen anser att vi behöver använda det av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring om hur bearbetningen för den nya ändamålet är kompatibel med det ursprungliga syftet, vänligen kontakta oss.
 • 12.2. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte, kommer vi att meliela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det.
 • 12.3. Observera att vi får behandla dina personuppgifter utan din medvetenhet eller medgivande, i enlighet med ovanstående, där detta är nödvändigt eller tillåtet av dataskyliskraven.

13. Offentliggörande av dina personuppgifter

 • 13.1. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med:
 • 13.1.1. tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster;
 • 13.1.2. Leverantörer av logistik för leverans av produkter beställda av dig;
 • 13.1.3. underleverantörer som ska leverera en tjänst vi ska ge till dig;
 • 13.1.4. våra professionella rådgivare; och
 • 13.1.5. tillsynsmyndigheter och andra myndigheter i Sverige som kräver under vissa omständigheter rapportering av bearbetningsaktiviteter.
 • 13.2. Personuppgifterna som lämnats till tredje part kan:
 • 13.2.1. relatera till utförandet av vårt Avtal med dig;
 • 13.2.2. vara nödvändigt för våra legitima intressen eller att följa a juridisk bindning;
 • 13.2.3. vara tredje part till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå samman dem. Denna förändring händer med vår verksamhet, då kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta sekretessmelielande.
 • 13.3. Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med dataskyliskraven. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer från tredje part använder dina personuppgifter för egna ändamål och endast för att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Internationella överföringar

 • 14.1. Vi överför inte dina personuppgifter från EES utan ditt samtycke. Om vi gör det kommer vi att se till att en liknande grad av skyli som erbjuds åtminstone en av följande skylisåtgärder genomförs:
 • 14.1.1. Vi kommer endast överföra dina personuppgifter till länder som har bedömts ge Europeiska kommissionen tillräcklig skylisnivå för personuppgifter. För ytterligare detaljer, se Europeiska kommissionen: Tillfredsställande skyli av personuppgifter i tredjeländer.
 • 14.1.2. När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika Avtal som godkänts av Europeiska kommissionen, vilket ger personuppgifter samma skyli som det har i Europa. För ytterligare detaljer, se Europeiska kommissionen: Modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje land; och
 • 14.1.3. Där vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de ingår i Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skyli för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För ytterligare detaljer, se Europeiska kommissionen: EU-USA: s sekretessskyli.
 • 14.2. Vänligen kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när du överför dina personuppgifter från EES.

15. Vad är cookies och hur hanterar vi dem?

 • 15.1. En cookie är en information som lagras på datorns hårliisk. Det skickas normalt av en webbserver till dig och gör det möjligt för servern att samla in information tillbaka från ditt besök på webbplatsen.
 • 15.2. Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla eller några webbläsarkakor eller att varna dig när webbplatser ställer in eller öppnar cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies bör du observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt.

16. Hur använder vi cookies

 • 16.1. Cookies hjälper till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies tillåter webbapplikationer att svara på dig som individ. Webapplikationen kan skräliarsy sin verksamhet till dina behov, gillar och ogillar, genom att samla och komma ihåg information om dina preferenser.
 • 16.2. Vi använder cookies för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbsidor och förbättra vår hemsida för att skräliarsy den efter kundens behov. Vi använder endast denna information för statistiska analysändamål och sedan tas data bort från systemet.
 • 16.3. Sammantaget hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats genom att vi kan övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka du gör inte. En cookie ger oss inte tillgång till din dator eller någon information om dig, förutom de uppgifter du väljer att dela med oss.
 • 16.4. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Detta kan förhindra att du utnyttjar webbplatsen fullt ut.

17. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra intressanta webbplatser. Men när du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats, bör du notera att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyliet och integriteten av all information som du tillhandahåller när du besöker sådana webbplatser och sådana webbplatser regleras inte av denna sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och titta på sekretesspolicyen som gäller för webbplatsen i fråga.

18. Data retention

 • 18.1. Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in för, bland annat för att uppfylla alla lagar, bokföring eller rapporteringskrav.
 • 18.2. För att bestämma lämplig retentionstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida Vi kan uppnå dessa syften på annat sätt och gällande lagkrav.
 • 18.3. I vissa fall kan du be oss att radera dina uppgifter:
 • 18.4. Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att det inte längre kan associeras med dig) för forskning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan vidare melielande till dig.

19. Din juridiska rättigheter

 • 19.1. Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyliskrav i relation till dina personuppgifter. Ytterligare information finns om dessa rättigheter från www.datainspektionen.se
 • 19.2. Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din förfrågan är klart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att överensstämma med din förfrågan under dessa omständigheter.
 • 19.3. Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att fråga dig för ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.
 • 19.4. Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meliela dig och hålla dig uppdaterad.

20. Dataskyliskrav

Du har rätt att:

 • 20.1. Begär tillgång till dina personuppgifter. På det här sättet kan du få en kopia av de personuppgifter vi håller om dig och kontrollera att vi lagligt behandlar det.
 • 20.2. Begära korrigering av de personuppgifter vi håller om dig. Detta gör det möjligt för dig att få några ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi håller om du korrigeras, men vi kan behöva verifiera noggrannheten hos de nya uppgifterna du ger oss.
 • 20.3. Begär borttagning av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon bra anledning till att vi fortsätter att bearbeta den. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter där du har framgångsrikt utnyttjat din rätt att göra invändningar mot behandling (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligen eller var vi är skyldiga att radera dina personuppgifter till följa lokal lag. Observera dock att vi kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att melielas dig, vid behov, vid din begäran.
 • 20.4. Objekt till behandling av dina personuppgifter där vi är beroende av ett legitimt intresse (eller tredje parts) och det finns något om din speciella situation som gör att du vill göra invändningar mot bearbetning på den här grunden eftersom du anser att det påverkar din grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända mot var vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande berättigade skäl att behandla din information som strider mot dina rättigheter och friheter.
 • 20.5. Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. På så sätt kan du be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande fall:
 • 20.5.1. om du vill att vi ska fastställa dataens noggrannhet;
 • 20.5.2. där vår användning av uppgifterna är olaglig men du vill inte att vi ska radera det;
 • 20.5.3. där du behöver oss att hålla data även om vi inte längre behöver det som du behöver för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav; eller
 • 20.5.4. du har invänt mot vår användning av dina data, men vi måste kontrollera om vi har övertygande legitima skäl att använda den.
 • 20.6. Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt nytt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatisk information som du ursprungligen gav samtycke för att vi ska använda eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.
 • 20.7. Återkalla samtycke när som helst där vi är beroende av samtycke att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar emellertid inte lagenligheten av någon bearbetning som utförts innan du tar tillbaka ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan vi kanske inte tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att råda dig om det här är fallet då du återkallar ditt samtycke.