Takbrunnar

Handla enligt
Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.

Vatten på taket orsakar förlängning, sammandragning och ruttnande på grund av alternativ vätning och torkning, frysning och upptining, med störningar som också sprider sig till understrukturen.

Även om ljud, omfattande konstruktion och bra material kan ge ägarna en problemfri takinstallation i flera år, är att tillhandahålla mer tillförlitliga takdräneringssystem ett säkert sätt att avsevärt förlänga tiden mellan reparation och byte. Många av de vanligaste orsakerna till att taket kollapsar kan undvikas genom att helt enkelt ta bort vatten från taket.

Enhetens effektivitet och garantiansvar var beroende av dränering av vatten från takytan. Interiör Takbrunnar är det mest populära sättet att bli av med överflödigt vatten. Den fuktmängd som ständigt strömmar genom denna region kräver korrekt blinkande installation i detta skede.

Flera blinkande lager måste konvergera vid omkretsen av avloppsöppningen i byggda system, enligt de flesta leverantörer. En 2-1/2 till 4 pund bly eller 16 oz kopparblink (ark) installerades normalt över de färdiga blinkande filtarna och strippades med takmastik på BUR-system. Filtremsan kan sträcka sig 4 till 6 tum förbi kanten på den flimrande mattan.

Taket, som står för 25 procent till 40 procent eller mer av den yttre ytan på varje bostadskonstruktion, är ett framträdande element. Tak är mestadels ansvariga för att skydda byggnadens inre och yttre från vädret, men de är också vanliga designfunktioner i bostadshus. Bostadstak är inte lika stora som på kommersiella och industriella konstruktioner, men de kan vara mycket mer komplicerade.

På grund av storleken på många bostadstak måste takdräneringssystemet vara noggrant utformat för både funktionella och estetiska ändamål. Den utbredda användningen av sluttande tak kan påverka dräneringsmätningar och den exakta dimensioneringen av alla plåtkomponenter i strukturen, såsom dalar, rännor, utlopp och nedloppsrör.

Dessutom använder bostadshus vanligtvis sina egna byggmaterial, designtekniker och arkitektoniska element, som alla kan påverka hur vissa komponenter installeras.

Beräkningar av dräneringseffekt

Att beräkna volymen vatten som en takdräneringsanordning skulle kunna rymma är den första fasen mot att bygga en. Att ta data från byggnadens totala takyta och dividera med den nederbördens intensitetsfaktor som definieras för regionen ger en dräneringsstatistik som kan användas för att dimensionera rännor, nedloppsrör och alla andra vattenbärande komponenter i systemet exakt.

Takfält Erfarenhet har visat att dimensionering av rännor, nedloppsrör och avlopp baserat på den verkliga ytan på ett sluttande tak ibland resulterar i överdimensionering. Först när regn faller vinkelrätt mot en takyta och regn kommer från olika håll, uppstår maximala situationer. När stigningen ökar ökar dessutom takområdet. Multiplicera planområdet med det nödvändiga elementet för att bedöma utrymmet för ett sluttande tak.

Mängden regn som faller

Data om årlig nederbörd har sammanställts från årtionden av US Weather Bureau -rapporter, vilket gör att dräneringsuppskattningar kan vara mer tillförlitliga för regionala förhållanden runt om i världen. Regnhastigheten uttrycks normalt i tum per timme under perioder av fem minuter till en timme. Olika typer av dräneringssystem kan kräva olika lång tid i deras konstruktion. Till exempel kan New Orleans uppleva en styrka på 20 tum/timme (203 mm/timme) i fem minuter, men bara 4,8 tum/timme (121 mm/timme) i en timme under en 100-årig cykel. 0.133 tum/minut (3,4 mm/minut) och 0,08 tum/minut (2 mm/minut) är motsvarande hastigheter. Lokala koder kan föreskriva att dräneringssystem ska konstrueras specifikt för det senare.

För att leda till en flödeshastighet på 1 gpm (0,0631/s) kräver den 8,85 kvm yta för en tum per timme (25 mm/timme) vatten. Denna flödeshastighet används för att bestämma hur stora nedloppsrännor och rännor kan vara i jämförelse med nederbörd.

Dimensioner av nedloppsrör

Tänk på följande faktorer vid dimensionering av nedloppsrör:

  1. Downspouts kan ha samma storlek hela rännans längd.
  2. Downspouts bör ha ledarhuvuden var 12,2 meter var 40: e fot för att luften ska kunna strömma igenom och undvika blockering av vakuumlås.
  3. Långa eller många förskjutningar kan minska förmågan hos avloppssystemet.
  4. Nedloppsrörets längd överstiger inte rännkanten.
  5. Rännutloppets kapacitet bör vara densamma som den nominella räntekapaciteten.

Takbrunnar i rostfritt stål

Fördelar

  • Om du bryr dig om miljön är ett tak i rostfritt stål ett bra val eftersom det är robust och underhålls lite och det kommer att hålla länge.
  • Rostfritt stål är inte det billigaste materialet, men det kan spara pengar på lång sikt. Eftersom du skulle vara fri från framtida underhålls- och avskrivningsavgifter är det nödvändigt att se den större bilden innan du utesluter ett tak i rostfritt stål på grund av höga installationskostnader.
  • De flesta metaller är i allmänhet mycket beroende av ett lager med patina för att täcka dem. Rostfritt stål är uteslutet från detta eftersom det också har ett passivt lager som skyddar det snarare än att förlita sig på en patina -kappa.
  • För de flesta som är intresserade av miljön är rostfritt stål 100 procent återvinningsbart och järn och stål kommer att utgöra upp till 75 procent av det ursprungliga taket. Eftersom rostfritt stål inte formar förorenande biprodukter eller frätande produkter på dess yta kan allt regnvatten som rinner från taket återanvändas, vilket gör det till en utmärkt långsiktig investering!
  • Ternbelagt stål är också ett bra val för takläggning. Dess mattgrå färg ger den en vittrad look, och dess lätta, slitstarka och robusta egenskaper gör den till ett utmärkt takmaterial.

ANSLUT FÖLJANDE:

Den glänsande ytan av rostfritt stål kommer ibland att utlösa en bländningsproblem. Om detta är vad du gillar att stoppa, välj en rostfri beläggning med minimal glans. Detta skulle tjäna till att minska bländning och dölja eventuell oljekonservering eller bilda avvikelser, vilket förbättrar den övergripande estetiken.

Det är viktigt att Takbrunnar effektivt. Även om rostfritt stål fungerar bra i fuktiga miljöer, krävs också ordentlig vatten- och ångkontroll för att bibehålla takets konsistens och förlänga dess livslängd.

Ejektorer

Den användbara volymen för ett koksugnsbatteri minskar på grund av grafitansamling på koksskåpens tak. Om grafitavlagringar inte rengörs blir de starkare och orsakar problem. Vid skrapning av takgrafit används tryckluft. En sådan strategi är dock ineffektiv. Ett system med en luftstråleutkastare har skapats som ett resultat av detta.

Enhetens användning gör det möjligt att förhindra överskott av gas- och dammutsläpp. En matematisk modell för takavgrävning har skapats. Grafitavlagringarna förbränns i högt tempo. Enhetens höga tillförlitlighet har verifierats i industristudier.