VILLKOR OCH LEVERANSVILLKOR

Den här sidan (tillsammans med vår integritetspolicy) ger dig information om Eko Bygghandel Öresund AB och de juridiska villkor som vi säljer någon av de produkter som listas på vår hemsida till dig. För att kontakta oss, se vår hemsida.Den här sidan (tillsammans med vår integritetspolicy) ger dig information om Eko Bygghandel Öresund AB och de juridiska villkor som vi säljer någon av de produkter som listas på vår hemsida till dig. För att kontakta oss, se vår ‘hemsida’.

Vi driver webbplatsen https://ebygghandel.se/““/. Vi Eko Bygghandel Öresund AB är, ett bolag registrerat i Sverige under företagets nummer 559186-3682 och med vårt säte på Sadelgatan 9, 213 77 Malmö. Vårt momsnummer är SE559169886401.

Dessa villkor gäller för alla avtal mellan oss för försäljning av Produkter till dig, med undantag för andra villkor som du försöker införa eller införliva, eller som är underförstådda med handel, kundanpassning, praxis eller kurs av som handlar om. Läs dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem innan du beställer några produkter från vår webbplats. Observera att du genom att beställa någon av våra Produkter accepterar att du är bunden av dessa villkor och de övriga dokument som uttryckligen avses i den.

Du bör skriva ut en kopia av dessa Villkor eller spara dem till din dator för framtida referens.

Vi kan ändra dessa villkor från tid till annan enligt vad som anges i punkt 7. Varje gång du önskar beställa produkter, kontrollera dessa villkor för att du förstår de villkor som gäller för den tiden. Dessa villkor uppdaterades senast den 31 december 2018.

1. Tolkning

 • 1.1 I dessa villkor gäller följande definitioner:

“Företag”

Personen som handlar med oss annat än en konsument.

“Företag”, “vi”, “vår”, or “oss”

Eko Bygghandel Öresund AB (enligt definition ovan).

“Konsument”

En individ som behandlar oss för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför den enskilda människans handel, företag, hantverk eller yrke.

“Avtal”

Avtalet mellan Bolaget och dig för försäljning och inköp av Produkterna i enlighet med dessa Villkor.

“Händelse utanför vår kontroll”

Någon handling eller händelse bortom vår rimliga kontroll, inklusive utan begränsningar strejker, lock-outs eller andra industriella åtgärder från tredje part, krigshandlingar eller terrorism, brand, explosion, storm, översvämning eller annan naturkatastrof eller misslyckande med offentlig eller privat telekommunikation nät eller omöjlighet med användningen av järnvägar, frakt, flygplan, motorfordon eller andra former av offentlig eller privat transport eller bristande eller bristande utförande av leverantörer och / eller underleverantörer.

“Produkter”

Produkterna (eller någon del av dem) listade på vår hemsida.

“Webbplats”

https://ebygghandel.se/““/

“Specifikation”

Alla beställda specifikationer för de produkter som du begär, inklusive var produkter beställs till en viss yta, bredd, tjocklek, längd eller där produkterna skärs i separata delar.

“Villkor”

Villkoren som anges i detta dokument som ändrat från tid till annan.

“du”

den person som köper produkterna från företaget.

 • 1.2 I dessa villkor innefattar en person en fysisk person, en företagsledning eller en sammansluten kropp (oavsett om den har en separat juridisk person).

2. Våra produkter

 • 2.1 Alla bilder på produkterna på vår sajt är endast illustrativa. Bilderna varierar i färg på grund av många faktorer som bildskärmstyp, skanningskvalitet, belysningsanvisningar etc. De produkter som levereras till dig kan skilja sig från de bilderna. Faktiska prover ska beställas och inspekteras för att bekräfta konsistens och färg innan ett köpbeslut fattas.
 • 2.2 Utan hinder av klausul 2.1 expanderar allt material och Avtalerar med temperaturförändringar och kompositmaterial är inget undantag. Undvik potentiella problem genom att tillåta tid för korrekt acklimatisering av kompositprodukter till lokala temperaturer. Expansion och sammandragning är inte ett produktfel och omfattas inte av vår garanti. Vid installation och kapning är det viktigt att alla brädor måste hållas så kalla som möjligt genom att hålla dem ur direkt solljus. Produkter som har spenderat flera timmar i solen kommer att ha expanderat mer än de som hålls i skuggan och därmed kommer att krympa mer när de kyler ner vilket resulterar i ojämn eller större luckor. Det är bäst att markera, skära och installera brädor när de är ungefär samma temperatur. Man bör komma ihåg dessa egenskaper vid installationstillfället och ha ett tydligt område för expansion. För mer information, kolla relevanta produktinstallationsguider eller kontakta ett proffs.
 • 2.3 Om inte annat uttryckligen överenskommits (antingen genom beskrivningen av den specifika produkten som beskrivs på vår webbplats eller skriftligen bekräftad) och som mätt vid tiden för att lämna bolagets lokaler, kan alla storlekar, dimensioner och mätningar som anges på vår webbplats ha runt 1% tolerans.
 • 2.4 Produktens förpackning kan variera från det som visas på bilderna på vår webbplats.
 • 2.5 Alla produkter som visas på vår webbplats är föremål för tillgänglighet. Vi kommer att informera dig via e-post så snart som möjligt om den produkt du beställt inte är tillgänglig och vi kommer inte att behandla din beställning som placerad.

3. Hur använder vi din personliga information

Vi använder endast din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy. Mer information finns i vår sekretesspolicy. Vänligen ta dig tid att läsa denna policy, eftersom den innehåller viktiga villkor som gäller för dig.

4. Om du är konsument

Denna klausul 4 gäller endast om du är konsument.

 • 4.1 Om du är konsument kan du bara köpa Produkter från vår webbplats om du är minst 18 år gammal.
 • 4.2 Som konsument har du lagliga rättigheter i förhållande till produkter som är defekta eller inte som beskrivna. Råd om dina juridiska rättigheter är tillgänglig från ditt lokala medborgarråds rådgivningsbyrå eller handelsstandardkontor. Ingenting i dessa villkor påverkar dessa juridiska rättigheter.

5. Om du är företagskund

Denna klausul 5 gäller endast om du är ett företag.

 • 5.1 Om du inte är konsument bekräftar du att du har befogenhet att binda till något företag på vars räkning du använder vår webbplats för att köpa produkter.
 • 5.2 Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss. Du bekräftar att du inte har åberopat något uttalande, löfte eller representation som gjorts eller ges av eller på bolagets vägnar, vilket inte anges i dessa villkor.

6. Hur Avtalet bildas mellan dig och oss

 • 6.1 För att beställa på vår webbplats, följ de steg som beskrivs på "Beställningsformuläret" på vår hemsida på https://ebygghandel.se/““/.
 • 6.2 Efter beställning får du ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning. Observera dock att det här inte betyder att din beställning har godkänts. Vår acceptans av din beställning kommer att ske enligt beskrivningen i punkt 6.3 eller punkt 6.4.
 • 6.3 Med förbehåll för klausul 6.4 ska vi bekräfta vår acceptans till dig genom att skicka du ett e-postmeddelande som bekräftar att produkterna har skickats (”leveransbekräftelse”) och Avtalet mellan oss kommer att bildas när vi skickar dig sådan leveransbekräftelse.
 • 6.4 Om du begär att produkterna är tillverkade i en specifikation, bekräftar vi vår acceptans till dig genom att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att produkterna är tillgängliga och vi kan tillverka produkterna till specifikationen ("specifikationsbekräftelse"). Under dessa omständigheter kommer Avtalet mellan oss att bildas när vi skickar dig specifikationsbekräftelsen.
 • 6.5 Om vi inte kan förse dig med en produkt, till exempel för att produkten inte finns på lager eller inte längre är tillgänglig eller på grund av ett fel i priset på vår webbplats, informerar vi dig om detta via e-post och vi kommer inte att behandla din beställning. Om du redan har betalat för produkterna kommer vi att återbetala hela betalat belopp så snart som möjligt.

7. Vår rätt att variera dessa villkor

 • 7.1 Vi kan ändra dessa villkor från en tid till en annan under följande omständigheter:
 • (a) förändringar i hur vi accepterar betalning från dig och
 • (b) ändringar i relevanta lagar och föreskrifter.
 • 7.2 Varje gång du beställer produkter från oss gäller de gällande villkoren vid avtalet mellan dig och oss.
 • 7.3 När vi ändrar dessa villkor i enlighet med denna paragraf 7 kommer vi att hålla dig informerad och meddela dig detta genom att ange att dessa villkor har ändrats och aktuellt datum högst upp på denna sida

8. Din ångsrätt och återbetalning

Denna klausul 8 gäller endast om du är konsument och förutsatt att produkterna inte har beställts till en specifikation. Om du är ett företag eller om dina produkter beställs till en specifikation anges dina enda rättigheter att avbryta i klausul 13.

 • 8.1 Om du är konsument har du laglig rätt att säga upp ett Avtal enligt konsumentavtalets föreskrifter under den period som anges nedan i punkt 8.3. Det innebär att under den aktuella perioden om du av någon anledning bestämmer att du inte vill ta emot eller behålla en produkt, kan du meddela oss om ditt beslut att avbryta Avtalet och få en återbetalning. Denna annulleringsrätt gäller emellertid inte för produkter som tillverkats i en specifikation.
 • 8.2 Rådgivning om din lagliga rätt att säga upp Avtalet är tillgängligt från ditt lokala medborgarråds kontor eller handelsstandardkontor.
 • 8.3 Din juridiska rätt att säga upp ett Avtal börjar från dagen för leveransbekräftelsen (det datum då vi mailar dig för att bekräfta vår acceptans av din order), vilket är när avtalet mellan oss bildas. Dagsfristen för avbeställning av Avtalet beror sedan på vad du beställt och hur det levereras, enligt tabellen nedan:

Ditt Avtal

Slut på avbokningsperioden

Ditt Avtal är för en enda produkt (som inte levereras i avdrag på separata dagar).

Slutdatumet är slutet av 14 dagar efter den dag då du mottar produkten.

Exempel: om vi skickar en leveransbekräftelse den 1 januari och du får produkten den 10 januari kan du avbryta när som helst mellan 1 januari och slutet av dagen den 24 januari.

Ditt Avtal är för något av följande:

· En produkt som levereras i avdrag på separata dagar.

· Flera produkter som levereras på separata dagar.

Slutdatumet är 14 dagar efter den dag då du mottar sista avbetalningen av produkten eller den sista av de separata beställda produkterna.

Exempel: om vi levererar en leveransbekräftelse den 1 januari och du får den första delen av din produkt eller den första av dina separata produkter den 10 januari och den sista avgiften eller den sista separata produkten den 15 januari kan du avbryta med avseende på alla avbetalningar och alla eller alla separata produkter när som helst mellan 1 januari och slutet av dagen den 29 januari.

Ditt Avtal är för regelbunden leverans av en produkt under en viss period.

Slutdatumet är 14 dagar efter den dag då du får den första leveransen av produkterna.

Exempel: om vi skickar en leveransbekräftelse den 1 januari avseende produkter som ska levereras med jämna mellanrum under ett år och du får den första leveransen av din produkt den 10 januari, kan du avbryta när som helst mellan den 1 januari och den slutet av dagen den 24 januari. 24 januari är sista dagen för uppsägningstiden för alla produkter som kommer fram under året.

 • 8.4 För att avbryta ett avtal, behöver du bara meddela oss i enlighet med paragraf 17.2 som du har bestämt att avbryta.
 • 8.5 Om du avbryter ditt Avtal kommer vi att:
 • (a) återbetala det pris du betalade för Produkterna. Observera dock att vi enligt lag har rätt att minska ditt bidrag för att återspegla eventuella minskningar av produkternas värde. Om vi betalar tillbaka det betalade priset innan vi kan inspektera Produkterna och senare upptäcka att du har hanterat dem på ett oacceptabelt sätt , kommer du att vara skyldig att betala oss ett lämpligt belopp för att återspegla värdeminskningen.
 • (b) göra några återbetalningar på grund av dig så snart som möjligt och under alla omständigheter inom de tidsfrister som anges nedan:
 • (i) om du har mottagit produkten och vi inte har erbjudit att samla in den från dig: 14 dagar efter den dag då vi mottar produkten tillbaka från dig eller, om det tidigare, den dag då du ger oss bevis för att du har skickat Produkten tillbaka till oss. För information om hur du returnerar en produkt till oss, se avsnitt 8.9.
 • (ii) om du inte har mottagit produkten eller har mottagit den och vi har erbjudit att samla in den från dig: 14 dagar efter att du informerat oss om ditt beslut att avbryta avtalet.
 • 8.6 Om inte produkten är felaktig eller inte som beskrivet, ansvarar du för kostnaden för att returnera produkterna till oss. Vi uppskattar att om du använder den operatör som levererade Produkten till dig, bör dessa kostnader inte överstiga de belopp vi debiterade dig för leverans. Om vi har erbjudit oss att samla in produkten från dig, tar vi ut de direkta kostnaderna för oss för insamling.
 • 8.7 Om du har returnerat Produkterna till oss enligt denna paragraf 8, eftersom de är felaktiga eller felaktiga, kommer vi att återbetala priset för Produkterna i sin helhet tillsammans med eventuella leveransavgifter och eventuella rimliga kostnader som uppstår vid återföringen av varan till oss.
 • 8.8 Vi kommer att återbetala dig på ditt kreditkort eller betalkort som du betalar.
 • 8.9 Om en produkt har levererats till dig innan du bestämmer dig för att säga upp ditt Avtal måste du returnera det till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag då du meddelar oss att du vill avbryta Avtal. Du kan antingen returnera det till oss via din egen operatör eller, om vi har erbjudit att samla produkten från dig, samlar vi Produkterna från den adress till vilken de levererades. Vi kommer att kontakta dig för att ordna en lämplig tid för insamling.
 • 8.10 Eftersom du är konsument, har vi laglig skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta Avtal. Som konsument har du lagliga rättigheter i förhållande till produkter som är defekta eller inte som beskrivna. Dessa juridiska rättigheter påverkas inte av din rätt till återbetalning och återbetalning i denna paragraf 8 eller något annat i dessa Villkor. Råd om dina juridiska rättigheter är tillgängligt från ditt lokala medborgarråds rådgivningsbyrå eller handelsstandardkontor.
 • 8.11 Vi debiterar 300 SEK plus fraktkostnader för avvisade artiklar, t.ex. om ni vägrar att skriva under eller inte hämtar beställningen vid postombudet. Om ni ändrar er om saker ni har beställt, kontakta vår kundtjänst omedelbart. Ni måste fortfarande hämta ut beställningen och returnera det till oss. Skadade varor måste rapporteras vid upphämtningsstället eller till transportören.
 • 8.12 Om ni returnerar en vara är det ert ansvar att betala för leveranskostnaderna. Föremålen ni vill returnera är ert ansvar tills vi tar emot dem. För att få en återbetalning från oss måste alla returnerade artiklar vara oanvända, oskadade, i det skick ni fick dem och i originalförpackningen.

9. Leverans

 • 9.1 Beräknad leveranstid är 2-8 arbetsdagar, beroende på situationen. Eventuellt uppskattat leveransdatum som anges i leveransbekräftelsen är ungefärligt och leveranstiden är inte kärnan. Företaget är inte ansvarigt för någon försening i leveransen av produkterna där det finns en händelse utanför vår kontroll eller du har inte lämnat tillräckliga leveransanvisningar. 
 • 9.2“Leverans” kommer att slutföras när Produkterna samlas in av dig inom tre dagar efter leveransbekräftelsen eller, där du har begärt Produkter som ska levereras, på Produktens ankomst till den adress som du anmälde till oss på det avtalade datumet för leverans.
 • 9.3 Produkterna kommer att vara ditt ansvar från slutförandet av leveransen.
 • 9.4 Om du inte accepterar leverans av Produkterna vid ankomsten till den adress som du meddelat oss för leverans på det avtalade leveransdatumet, ska Bolaget lagra Produkterna tills leveransen omplaceras och kan debitera dig för alla relaterade kostnader och kostnader (inklusive tredjeparts kurirkostnader, lagring och försäkring).
 • 9.5 Om du misslyckas med att leverera produkterna inom tre arbetsdagar av bolaget som meddelar dig att produkterna är klara för insamling från våra lokaler, utom då ett sådant fel eller förseningar orsakas av en händelse utanför vår kontroll eller vårt misslyckande att uppfylla våra skyldigheter enligt Avtalet:
 • (a) Leverans av Produkterna anses vara avslutad klockan 9.00 den fjärde affärsdagen efter leveransbekräftelsen; och
 • (b) Bolaget ska lagra Produkterna tills leverans äger rum och kan debitera dig för alla relaterade kostnader och kostnader (inklusive försäkring).
 • 9.6 Om 10 arbetsdagar efter den dag då bolaget meddelade dig att Produkterna var klara för leverans har du inte tagit emot eller accepterat leverans av dem (enligt vad som är tillämpligt), kan Bolaget efter eget gottfinnande sälja eller på annat sätt avyttra en del av eller hela Produkterna och, efter avdrag för rimliga lagrings- och försäljningskostnader och eventuella brister under priset på de Produkter som Bolaget mottog vid återförsäljning, återbetala till dig det pris som betalats för Produkterna.
 • 9.7 Bolaget får leverera produkterna i avdrag. Varje avbetalning ska utgöra ett separat Avtal. Eventuell försenad leverans eller defekt i en avbetalning berättigar dig inte att avbryta någon annan avbetalning.
 • 9.8 När vi har mottagit hela betalningen, inklusive alla gällande leveransavgifter (om några) och Produkterna har levererats till dig, äger du Produkterna.
 • 9.9 Vid köp av långa produkter (trall, plankor, fasadpaneler etc. över 2.4m) betyder "Standardfrakt" att det är kundens skyldighet att ordna lossning av godset från lastbilen. Om kunden behöver hjälp med lossning måste "Leverans med kranbil" beställas.
 • 9.10 När ni får er beställning från oss bör ni omedelbart undersöka varor som levererats till er för att säkerställa att det inte finns några synliga tecken på skada eller fel och att de mottagna varorna matchar den beställning ni gjorde. När ni som mottagare undertecknar ett leveransbevis betecknar den signaturen att varorna anlände säkert och utan märkbar skada.
  I händelse av synlig skada eller förlust, måste en detaljerad och fullständig beskrivning noteras av mottagaren på beviset på följesedeln innan signering för mottagande av varorna.
  Osynliga skador måste dock meddelas till vår kundtjänst via e-post och telefonsamtal omedelbart och inom 5 arbetsdagar (inklusive lördagar) efter leveransen av varorna.

10. Internationell leverans

 • 10.1 Vi brukar kunna leverera till länder utanför Sverige ("Internationella leveransdestinationer"). Om en sådan leverans är nödvändig, kontakta oss innan du lägger en beställning för att bekräfta tillgängligheten av produkter, leveransvillkor, leveransvillkor och eventuella kostnader.
 • 10.2 Om du beställer Produkter från vår webbplats för leverans till en av de internationella leveransbestämmelserna, kan din order vara föremål för importtullar, skatter och extra leveransavgifter som tillämpas när leveransen når destinationen. Observera att vi inte har någon kontroll över dessa avgifter och vi kan inte förutsäga deras belopp.
 • 10.3 Du kommer att vara ansvarig för betalning av sådana importtullar, skatter och / eller extra leveransavgifter. Vänligen kontakta ditt lokala tullkontor för ytterligare information innan du beställer.
 • 10.4 Du måste följa alla gällande lagar och bestämmelser i det land för vilket Produkterna är avsedda. Vi är inte ansvariga eller ansvariga om du bryter mot sådan lag.

11. Pris på produkter och leveransavgifter

 • 11.1 Priserna på produkterna kan vara feltryckta eller fel skickats via epost. Vi tar rimlig försiktighet för att säkerställa att priserna på produkter är korrekta vid den tidpunkt då relevant information infördes på systemet. Om vi upptäcker ett fel i priset på produkter du beställt, vänligen se klausul 11.5 för vad som händer i denna händelse.
 • 11.2 Priserna för våra produkter kan komma att ändras från tid till annan, men ändringar påverkar inte någon order som vi har bekräftat med en leveransbekräftelse eller specifikationskonfirmation (som gäller för dig i enlighet med paragraf 6.
 • 11.3 Priset på en produkt som citeras på vår webbplats innehåller svensk mervärdesskattesats, som gäller då.
 • 11.4 Priset på en produkt inkluderar inte leveransavgifter. Våra leveransavgifter är som citerade på vår webbplats från tid till annan.Leveransavgifter visas i kassan före det sista betalningssteget.
 • 11.5 Vår webbplats innehåller ett stort antal produkter. Det är alltid möjligt att, trots våra rimliga ansträngningar, vissa av produkterna på vår webbplats kanske är felaktigt prissatta. Om vi upptäcker ett fel i priset på de produkter du beställt kommer vi att informera dig om detta fel och vi ger dig möjlighet att fortsätta att köpa produkten till rätt pris eller avbryta din beställning. Vi behandlar inte din beställning förrän vi har dina instruktioner. Om vi inte kan kontakta dig genom att använda de kontaktuppgifter du gav under beställningsprocessen behandlar vi beställningen som avbokad och meddelar dig skriftligen. För att undvika tvivel, var vänlig notera att om prissättningsfelet är uppenbart och otvetydigt och med rimlighet kan erkännas av dig som en felprissättning, behöver vi inte tillhandahålla Produkter till dig till det felaktiga (lägre) priset.

12. Hur man betalar

 • 12.1 Du kan betala för Produkter som använder ett betalkort, kreditkort eller via Paypal. Vi accepterar alla större kredit- och betalkort med undantag för American Express.
 • 12.2 Betalning för Produkterna och alla tillämpliga leveransavgifter är i förskott och tas vid den tidpunkt då du fyller i en online-order.

13. Kvalitet

  • 13.1 Bolaget garanterar att produkterna vid leverans ska:
  • (a) överensstämma i alla väsentliga avseenden med deras beskrivning;
  • (b) vara fri från materialfel i konstruktion, material (med hänsyn till produktens klass (er) enligt beskrivningen på sajten) och utförande; och
  • (c) vara lämplig för alla ändamål som uteslutits av bolaget eller meddelats företaget uttryckligen eller implicit, och i detta hänseende är du beroende av bolagets skicklighet och bedömning.
  • 13.2 Om inte annat följer av klausul 13.3, om
  • (a) du meddelar skriftligen till bolaget att vissa eller alla produkter inte uppfyller garantin som anges i punkt 13.1 inom:
  • i. inom 2 dagars efter leveransdagen där du är Företagskund; eller
  • ii. inom 7 dagar efter leveransdagen där du är Konsument; och
  • (b) Bolaget ges ett rimligt tillfälle att undersöka sådana produkter, och
  • (c) du (om du blir ombedd att göra det av bolaget) returnerar sådana produkter till företagets affärsställe till din kostnad,

Företaget ska, efter eget val, reparera eller ersätta de defekta Produkterna eller återbetala priset på de defekta Produkterna i sin helhet.

 • 13.3 Bolaget är inte ansvarigt för att produkterna inte uppfyller garantin enligt punkt 13.1 vid någon av följande händelser:
 • (a) du underlåter att meddela i enlighet med klausul 13.2;
 • (b) du gör vidare användning av sådana produkter efter uppsägning i enlighet med klausul 13.2;
 • (c) felet uppstår på grund av att du inte följt bolagets muntliga eller skriftliga instruktioner om lagring, installation, användning och underhåll av Produkterna eller om det inte finns någon bra handelspraxis med avseende på detsamma;
 • (d) defekten uppstår som ett resultat av bolaget efter någon ritning, design eller specifikation som tillhandahålls av dig eller
 • (e) defekten uppstår till följd av rättvist slitage, försiktig skada, försumlighet eller onormala lagrings- eller arbetsförhållanden.
 • 13.4 Med undantag för vad som anges i denna paragraf 13, ska Bolaget inte ha något ansvar gentemot produkterna om att de inte uppfyller garantin som anges i punkt 13.1.
 • 13.5 Villkoren enligt §§ 13-15 i lagen om försäljning av varor är i största utsträckning tillåtna enligt lagen uteslutna från Avtalet.
 • 13.6 Dessa Villkor gäller även för reparerade eller byta produkter som tillhandahålls av oss.

14. Vårt ansvar om du är företagskund

Denna klausul 14 gäller endast om du är företagskund.

 • 14.1 Ingenting i dessa Villkor begränsar eller utesluter vårt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet, bedrägeri eller bedräglig förvrängning.
 • 14.2 Med förbehåll för klausul 14.1 får vi under inga omständigheter vad som helst vara ansvarigt för dig, oavsett om det är Avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), åsidosättande av lagstadgad tull eller på annat sätt som uppkommer under eller i samband med Avtalet för:
 • (a) förlust av vinst, försäljning, affärer eller intäkter;
 • (b) förlust eller korruption av data, information eller programvara;
 • (c) förlust av affärsmöjlighet;
 • (d) förlust av förväntade besparingar;
 • (e) förlust av goodwill; eller
 • (f) indirekt eller följdskada.
 • 14.3 Med förbehåll för klausul 14.1 och klausul 14.2 ska vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med Avtalet, oavsett om det föreligger Avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad tull eller på annat sätt, Omständigheterna överstiger priset på de Produkter som faktureras till dig.
 • 14.4 Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor ger vi ingen representation, garantier eller åtaganden i förhållande till Produkterna. Eventuell representation, villkor eller garanti som kan vara underförstådd eller införlivad i dessa villkor enligt lag, gemensam lag eller på annat sätt är utesluten i den utsträckning som tillåts enligt lag. Vi är i synnerhet inte ansvariga för att produkterna är lämpliga för era ändamål.

15. Vårt ansvar om du är en konsument

Denna klausul 15 gäller endast om du är konsument.

 • 15.1 Om vi inte följer dessa Villkor är vi ansvariga för förluster eller skador som du lider av, vilket är ett förutsebart resultat av vårt brott mot dessa Villkor eller vår vårdslöshet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte kan förutses. Förlust eller skada är förutsebart om de var en uppenbar följd av vår överträdelse eller om de övervägdes av dig och oss vid den tidpunkt då vi ingått Avtalet.
 • 15.2 Vi levererar endast Produkterna för privat och privat bruk. Du godkänner att du inte använder Produkterna för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål, och vi har inget ansvar för dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.
 • 15.3 Vi på något sätt utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet, bedrägeri eller bedräglig förvrängning.

16. Händelser utanför vår kontroll

 • 16.1 Vi kommer inte att vara ansvariga för något misslyckande att utföra eller försena utförandet av några av våra skyldigheter enligt ett avtal som orsakas av en händelse utanför vår kontroll.
 • 16.2 Om en händelse utanför vår kontroll sker som påverkar utförandet av våra skyldigheter enligt ett Avtal:
 • (a) vi kommer att kontakta dig så snart som rimligt möjligt att meddela dig, och
 • (b) våra skyldigheter enligt ett Avtal kommer att avbrytas och tiden för utövandet av våra åtaganden kommer att förlängas under varaktigheten av händelsen utanför vår kontroll. Om händelsen utanför vår kontroll påverkar vår leverans av produkter till dig, kommer vi att ordna ett nytt leveransdatum med dig efter händelsen utanför vår kontroll är över.
 • 16.3 Om händelsen utanför vår kontroll hindrar eller försenar utförandet av någon av våra skyldigheter enligt ett Avtal under en sammanhängande period på mer än åtta veckor, kan du eller bolaget säga upp detta avtal genom att en veckas uppsägning skrivs skriftligen till den andra part.

17. Kommunikation mellan oss

 • 17.1 När vi i dessa Villkor hänvisar till "skriftligt" kommer detta att omfatta även e-post.
 • 17.2 Kontakta oss om du är konsument:
 • (a) För att avbryta ett Avtal i enlighet med din lagliga rätt att göra det enligt punkt 8, måste du meddela att du har bestämt dig för att avbryta. Det enklaste sättet att göra detta är att fylla i kontaktsformuläret på vår Webplats. Om du använder den här metoden skickar vi dig e-post för att bekräfta att vi har fått din avbokning. Du kan också maila oss på eller kontakta vårt kundservice team via telefon på +46 40 450 560. Om du skickar ett e-post till oss, var vänlig och fyll i detaljer om din beställning för att hjälpa oss att identifiera den. Om du skickar oss din avbokning via e-post, då är din avbokning effektiv från det datum då vi får e-postmeddelandet.
 • (b) Om du vill kontakta oss av någon annan anledning kan du kontakta oss genom att ringa vårt kundservice team på +46 (0) 40 450 560 eller maila oss på
 • (c) Om vi måste kontakta dig eller meddela dig skriftligen, gör vi det via e-post eller via förbetalt brev till den adress du lämnar till oss i din order.
 • 17.3 Kontakta oss om du är företagskund:

Eventuellt meddelande från dig till oss, eller av oss till dig, kommer att anses vara mottaget och korrekt betjänat omedelbart när det skickas på vår hemsida eller 24 timmar efter det att ett e-postmeddelande skickats. För att bevisa tjänsten av ett tillkännagivande kommer det att vara tillräckligt att bevisa att det i en skrivelse var ett sådant brev riktigt adresserat, stämplat och placerat i posten och i fallet med ett e-postmeddelande att sådan e- posten skickades till adressatens angivna e-postadress. Bestämmelserna i denna klausul ska inte gälla för tjänsten av något förfarande eller andra handlingar i alla rättsliga åtgärder.

18. Övriga viktiga villkor

 • 18.1 Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt ett avtal till en annan organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa villkor.
 • 18.2 Du får endast överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi samtycker skriftligen.
 • 18.3 Med undantag för vad som anges i dessa Villkor skall eventuell ändring av Avtalet, inklusive införande av ytterligare villkor, vara bindande när avtalas skriftligen och undertecknas av en företagsansvarig.
 • 18.4 Detta avtal är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att tillämpa någon av dess villkor, vare sig enligt avtalen (tredje parternas lag) eller på annat sätt.
 • 18.5 Var och en av paragraven i dessa Villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller otillåtbar, kommer de övriga styckena att förbli i full kraft och effekt.
 • 18.6 Om vi inte insisterar på att du utför några av dina skyldigheter enligt dessa Villkor eller om vi inte verkställer våra rättigheter gentemot dig eller om vi försenar det, betyder det inte att vi har avstått från våra rättigheter gentemot dig och kommer att betyder inte att du inte behöver följa dessa skyldigheter. Om vi avstår från en standard, gör vi det bara skriftligen, och det betyder inte att vi automatiskt avstår från någon senare standard av dig.
 • 18.7 Dessa villkor regleras av svensk lag. Detta innebär ett Avtal för inköp av produkter via vår webbplats och eventuell tvist eller anspråk som uppkommer av eller i samband med det kommer att regleras av svensk lag. Du och vi båda är överens om att domstolarna i Sverige kommer att ha icke-exklusiv behörighet.